About the project/ Короткий огляд проекту

‘Ukraine’s hidden tragedy: understanding the outcomes of population displacement from the country’s war torn regions’ is a research project of interdisciplinary team from the University of Birmingham, University of Oxford and Ukrainian Catholic University (AHRC PCCSR award). Period – November 2016 -April 2018.

Since the beginning of the conflict in eastern Ukraine, and the annexation of Crimea, approximately 1.7 million Ukrainians have been internally displaced and are facing an uncertain future. The majority have experienced a significant drop in living standards, problems in accessing services such as health care, difficulties in obtaining suitable work and an overall lack of support for their situation. Furthermore, the displacement has had a significant impact on individual identities with people forced away from their ‘homelands’ while at the same time feeling abandoned by their state. The project’s overarching argument is that meaningful post-conflict reconstruction, and reconciliation, cannot take place without a full understanding of problems that people displaced by the conflict face and their full incorporation into social, economic and legal structures within the country.

This project addresses this gap by interviewing those displaced by the conflict as well as those charged with assisting them. The key areas it explores are centred on their legal and social status, their everyday experiences, their ability to obtain work in their new locality and how they cope with their new challenges.

The research team is interdisciplinary, with investigators from social geography, law, politics and economic geography, ensuring that differing approaches and methodologies will be brought together throughout the research. As well as the individual experiences, the research also examines how local and national authorities have attempted to assist this group and the barriers they have faced in doing so.

Partners:

Науково-дослідницький проект: «Прихована трагедія України: розуміння результатів переміщення населення з постраждалих від війни регіонів країни»

Провідна наукова організація: Бірмінгемський університет, Велика Британія. Назва відділу: Школа географії і наук про Землю і навколишнє середовище. Період фінансування: листопад 2016 р. – квітень 2018 р.

З початку конфлікту на сході України і фактичної анексії Криму, близько 1,7 мільйона українців змушені були стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО), стикаючись із невизначеним майбутнім. Більшість з них зазнали значного падіння рівня життя, проблеми в доступі до державних послуг, таких як охорона здоров’я; багато хто з ВПО мають труднощі в отриманні підходящої роботи і скаржаться на загальний брак підтримки їх у тяжких обставинах. Крім того, вимушене переміщення істотно вплинуло на відчуття тотожності та ідентичності багатьох з людей, що були вигнані війною із своєї малої “батьківщини”, в той же час, що можуть відчувати себе покинутими власною державою.

Незважаючи на те, що конфлікт на сході України та фактична анексія Кримського півострова набула великої міжнародної уваги, головна турбота надалі приділяється діям Російської та Української держав, та змінам у характері відносин Російської Федерації з рештою світу, що були викликані цією війною. Спроби вирішення цього конфлікту також зосередили усю увагу на питаннях державного рівня і, таким чином, досвід, проблеми та голос внутрішньо переміщених осіб залишаються непочутими.

Головна ідея цього проекту полягає у тому, що повноцінна відбудова суспільства та пост конфліктне примирення не може відбутися без глибокого розуміння проблем людей, що були змушені залишити свої оселі в результаті війни, та без їх повного включення до соціальних, економічних і правових структур всередині країни.

Цей проект має на меті заповнити цю прогалину шляхом опитування осіб, переміщених в результаті конфлікту, а також осіб, яким доручено надання допомоги українським ВПО. Ключові питання дослідження зосереджені навколо правового і соціального статусу ВПО з Донбасу та Криму, а також їх повсякденного досвіду, їх здатності отримати роботу в новому місці проживання, а також того, як ВПО справляються із новими викликами життя. Проект включатиме більше 100 глибинних співбесід – інтерв’ю, що проводитимуться у декількох ключових містах України.

Група дослідників, що розробила даний проект, має міждисциплінарний характер, і містить експертів з соціальної географії, права, політології і економічної географії, гарантуючи, що різні наукові підходи і методології будуть зведені разом протягом усього дослідження. Крім погляду на особисті обставини життя українських ВПО з Донбасу і Криму, це дослідження також прослідкує яким чином місцеві та центральні органи влади намагаються надати допомогу цій групі громадян, і бар’єри, з якими вони стикаються при цьому. Після того, як повна картина повсякденного життєвого досвіду ВПО буде відтворена, проект зверне свою увагу на дії міжнародного співтовариства, таких акторів, як ЄС, ООН тощо, а також на те, як їх дії допомагають та впливають на життя внутрішньо переміщених осіб України. Поєднуючи ці напрямки дослідження, проект зможе забезпечити глибше розуміння багатьох проблем, з якими стикаються вимушені переселенці в Україні, а також того, як різноманітні установи і організації, як державні так і неурядові, можуть найкращим чином надати необхідну допомогу ВПО. Важливо відзначити, що даний проект також недвозначно досліджуватиме те, як внутрішньо переміщені особи можуть бути щільніше залучені до активної громадської роботи та процесу прийняття політичних рішень на центральному та регіональному рівнях.

З огляду на масштаб і актуальність питань, що досліджуються, висновки по цьому проекту представлятимуть інтерес для широкого кола осіб, що визначають політику в країні, державних діячів, представників уряду, неурядових і волонтерських організацій, науковців та широкої громадськості. За допомогою проведених інтерв’ю і запланованих заходів по залученню громадськості, дана робота також зможе озвучити голос ВПО та допомогти йому бути почутим у загальнодержавних дискусіях щодо пост конфліктної реабілітації внутрішньо переміщених осіб.

Первинні дані проекту, зібрані на місцях та оброблені у контексті чинної нормативно-правової бази, державних програм і юридичних документів, служитимуть основою для розробки реальної політики на основі фактичних даних Урядом України, держаними органами Європейської Спільноти, ООН, країн НАТО і т.д. На основі результатів дослідження, проектом будуть розроблені методичні рекомендації та широкодоступні керівні вказівки для внутрішньо переміщених осіб, з метою спрощення їх доступу до необхідних державних послуг.

Загалом, результати цього проекту мають поліпшити життя цієї чисельної групи громадян і гарантувати їм право голосу у суспільно-політичному житті. Ґрунтуючись на теоретичній концепції «некрополітики» (necropolitics), науково-дослідницька база цього проекту матиме широкий відгук в академічних колах та надасть додаткову інформацію для глибинного розуміння проблем, з якими внутрішньо переміщені особи стикаються і в інших конфліктних регіонах, вражених війною.